DARY NA SOCHU

GREGOR JOHANN MENDEL v aule univerzity

Po padesáti letech jsme zrekonstruovali a zmodernizovali aulu. Vrátil se jí impozantní prostor. Odkaz Gregora Johanna Mendela bychom rádi zdůraznili důstojným způsobem – bronzovou sochou postavy vysokou cca 2 metry, kterou zhotoví Nikos Armutidis, sochař žijící v blízkosti Brna.

Celková cena byla vyčíslena na bezmála 1,65 milionu korun.

počet dárců

92

vybralo se

1530007

zbývá vybrat

119993

náš cíl

1650000

Vaše Nejvznešenější Magnificence, pane rektore Universitas Mendeliana Brunensis,

je mi nesmírným potěšením a obrovskou poctou slyšeti tak dobré zprávy, jakož i velkou radostí byť jen psáti ta latinská slova. Doneslo se mi, že jsem se o více než století po své smrti, to jest léta páně 1995, přihodil stát patronem této nanejvýž úctyhodné instituce, a navíc se blíží století výročí právě od založení Vaší Alma Mater.

Jsem taktéž velice rád, že se mně nejdůležitější studie, především výzkum na poli biologie a biostatistické metody, v nichž jsou zákony přírodou i Bohem nám dané stejně důležité, jako pravděpodobnost, neztratily „v propadlišti dějin“ a je na ně kladen veliký důraz hlavně ze strany genetiků a přírodovědců, poněvadž v nich vidím velikou a perspektivní budoucnost.

Své práci se však, Bohu žel, poslední dobou nemohu příliš věnovat, neb se musím starat o svůj Augustiniánský klášter na Starém Brně. Mám spousty práce hlavně kvůli zvyšování daní a správním záležitostem, jimiž bych Vás nudil jen nerad. Být opatem v době Císařství Rakousko-Uherského není, jak říká lidové rčení, opravdu žádný med.

Přijměte tedy můj dík za spravování a rektorát University, jež nese mé jméno i znak výzkumu, jemuž jsem zasvětil svůj život, tedy plod pisum sativum, hrachu setého.

S úctou a poděkováním

Váš

Podpis

Gregor_Mendel_ovalweb

NIKOS ARMUTIDIS

DÍKY

Pokud Vás bude cokoliv zajímat, rád Vám odpovím.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor Mendelovy univerzity v Brně

foto
  •  Mendelova univerzita v Brně
  •  BRNO, Zemědělská 1, 613 00
  •  + 420 545 131 111
  • lhavel [at] mendelu.cz